Actualitat

Treballem per desenvolupar un sistema d’indicadors de l’impacte de les iniciatives de custòdia

El sistema permetrà avaluar la custòdia des de tots els seus àmbits: social, econòmic i ecològic.

Visita a la finca de Palafolls, en custòdia agrària per la Fundació Emys

En el marc del Pla de treball amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, des de la XCN estem treballant per a desenvolupar un sistema d’indicadors que permeti avaluar l’impacte de la custòdia a Catalunya. Concretament volem oferir a les entitats un sistema que permeti avaluar la custòdia des de tots els seus àmbits: social, econòmic i ecològic i que, a la vegada, ens ajudi a posar en valor la custòdia a Catalunya.

A fi de poder recomanar també indicadors de més detall que s’ajustin a les particularitats de cada iniciativa de custòdia, a cada entitat i a les característiques de cada finca, estem duent a terme diverses proves pilot.

Concretament a principis d’estiu es van dur a terme dues proves pilot per testejar un sistema d’indicadors que avalua la biodiversitat potencial de les finques agrícoles (sistema d’indicadors ECODIAG de Diagnòstic de Biodiversitat en Explotacions Agràries), desenvolupat per el Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR), i amb el que es va tenir un primer contacte en el marc del projecte AccessToLand. Les dues proves pilot es van dur a terme en dues finques en custòdia de la Fundació Emys i el GEPEC-EdC, on les entitats tenen iniciatives de custòdia agrària i fan acompanyament als pagesos.

L’objectiu d’aquest sistema d’indicadors ECODIAG és avaluar la biodiversitat potencial a través de les diferents estructures naturals i semi-naturals que podem trobar en les explotacions agràries: marges de camp, franges herbàcies, basses, murs de pedra seca, etc., i que el resultat pugui guiar als tècnics de les entitats i als pagesos a millorar-ne la gestió per afavorir la biodiversitat i els efectes positius d’aquesta en la productivitat agrícola.

En els propers mesos promourem el debat entre diferents actors per a consensuar les línies generals d’aquesta avaluació de les iniciatives de custòdia a Catalunya i seguirem treballant en la definició dels diferents indicadors que han de permetre fer l’avaluació.