Actualitat

Basses agrícoles: un gran potencial per afavorir la biodiversitat i la pagesia. Recursos de la jornada.

L’associació agroambiental Temps de Saó va organitzar a finals de 2020 dues xerrades sota el títol: “Basses agrícoles: un gran potencial per afavorir la biodiversitat i la pagesia“.

L’objectiu de les jornades ha estat visibilitzar l’estat actual dels hàbitats aquàtics i la necessitat d’actuar per revertir-ne la regressió; mostrar projectes actuals de diferents associacions dedicades a la conservació, restauració i  creació d’hàbitats aquàtics;  així com mostrar diferents opcions de treball en xarxa pel finançament de capital natural que afavoreixen la creació d’aliances i cooperació entre empreses, administracions i gestors de finques agrícoles. 

Els vídeos de les diferents xerrades ja estan disponibles al canal de Youtube de Temps de Saó:

La custòdia del territori per la tortuga d’estany. Pau Sunyer, Fundació Emys.
Basses en l’agricultura d’Alt valor natural. Ander Achotegui, Fundació Emys.
Estat actual dels amfibis al Maresme. Roser Campeny, Minuartia.
– Avantatges i inconvenients de naturalitzar basses. Sergi Garcia, Associació Galanthus.

També es poden consultar els materials relacionats dels quals es va parlar durant les jornades: