Actualitat

Conservar la natura mitjançant la custòdia del territori i els contractes d’arrendament: bones pràctiques d’Alemanya i Espanya

Alguna vegada t’has preguntat com podem protegir la natura en terrenys privats a gran escala? Doncs bé, la resposta és aquí i és ben interessant!

Participants al taller sobre instruments per a la conservació privada.

El 2 de juny, en el marc del Col·loqui Internacional de Dret Ambiental de Tarragona, des de la XCN vam organitzar un taller en el marc del projecte LIFE ENPLC, on es van discutir els instruments jurídics existents a nivell europeu per a la conservació de la natura en terrenys privats. Però, per què és tan important? Perquè aquests instruments són clau per a aconseguir l’ambiciós objectiu de l’Estratègia Europea de Biodiversitat, el “30 per a 30”. És a dir, protegir el 30% de les àrees terrestres i marines per a 2030.

El taller ens va presentar sis instruments principals que s’estan utilitzant a Europa per a protegir la natura en terrenys privats. Entre elles, hi ha contractes de custòdia, els conservation easements i els contractes d’arrendament, entre d’altres. Un ventall de possibilitats per a conservar la natura en contextos ben diferents. Cadascun d’aquests instruments s’utilitza en diversos països europeus, encara que existeixen lleugeres diferències d’un país a un altre. Un dels principals objectius de l’anàlisi conceptual que ha fet la XCN en el marc del projecte LIFE ENPLC és un primer intent de trobar una terminologia comuna a escala europea pel conjunt d’aquests instruments.

Anabel Cepas (XCN) respon a un dubte durant el taller d'instruments per a la conservació privada
Anabel Cepas (XCN) respon a un dubte durant el taller d’instruments per a la conservació privada.

Com a exemples pràctics dels diversos instruments, es van explorar els contractes de custòdia del territori a Catalunya i els contractes d’arrendament d’Alemanya per veure com aquests instruments estan aconseguint impactes al territori. Després, es va avaluar el marc legal dels contractes de custòdia del territori a Espanya i com pot utilitzar-se el dret civil per a promoure la conservació privada del territori, destacant els seus punts forts i febles.

Finalment, vam convidar a totes les participants del taller a debatre en petits grups un cas pràctic sobre custòdia del territori. L’estudi de cas avaluava un poble hipotètic de Catalunya en el qual la propietat, entitats de conservació de la natura i altres actors rellevants van haver d’arribar a un acord per a protegir una espècie en perill d’extinció. L’estudi de cas va acostar als participants com poden utilitzar-se les eines de la custòdia privada del territori per a la conservació de la natura a Espanya.

El projecte European Networks for Private Land Conservation (LIFE19 PRE/NL/000003) rep finançament del Programa LIFE de la Unió Europea.