Actualitat

Ens reunim a París per encetar la darrera fase del projecte europeu Ruralization

Des de l’any 2019 la XCN forma part del projecte Ruralization, un projecte subvencionat pel programa de fons de la Comissió Europea Horizon 2020. El projecte té com a objectiu general incentivar la població juvenil a retornar al camp, facilitar l’accés a la terra i prioritzar l’agroecologia, mitjançant l’anàlisi de bones pràctiques i donant suport a les autoritats locals per crear i implementar normatives per reactivar el camp.

Aquests objectius es duran a terme a través de dues accions: l’actualització del llibre “Supporting access to land for farmers in Europe” (Access to Land, 2017) amb casos d’estudi actualitzats; i amb el desenvolupament d’eines i accions concretes al context local de cada país que hi participa. 

En l’actualitat, el projecte es troba a la darrera fase, centrada en la definició d’eines per la creació i implementació de normativa a nivell local. Aquestes eines es desenvoluparan d’acord amb els resultats de les fases anteriors del projecte. La fase anterior va culminar amb la compilació d’un recull extens de casos d’estudi on s’havien implementat bones i innovadores pràctiques. Aquests casos d’estudi s’utilitzaran per actualitzar el contingut del llibre publicat l’any 2017, donant més opcions a les localitats d’implementar noves pràctiques al seu context local.

Des de la XCN, aquest 2022 liderarem l’actualització del llibre sobre accés a la terra, i alhora, participarem en el desenvolupament de material de suport específic pels municipis de Catalunya.

Per assolir aquests dos objectius, el 22 de febrer la XCN va organitzar, conjuntament amb els socis del projecte a França, Terre de Liens, una reunió híbrida a París, per definir els objectius que volíem assumir i la metodologia. Va ser una reunió molt productiva, on tots els socis que participen en aquesta fase van assistir-hi, i vam definir el pla d’acció.