Actualitat

La joventut es mostra proactiva i crítica amb l’acció dels polítics en relació al canvi global

Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons els joves condicionaran més negativament els seus projectes de futur són la sobreexplotació de recursos naturals, l’augment del risc d’incendis i la degradació del funcionament dels ecosistemes

Joves participant en un curs d’agroecologia

Des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), en el marc de l’Enquesta sobre la Joventut i el Futur del Món Rural del projecte Ruralization vam dissenyar una bateria de preguntes orientada a obtenir també per part dels joves informació d’interès específic en termes de conservació de la natura.

Concretament,un total de 167 joves en edats de 18 a 30 anys del Baix Camp i el Baix Llobregat, com a localitats predominantment urbanes, i el Lluçanès i la Terra Alta, com a localitats predominantment rurals, han respòs aquesta secció de l’enquesta de forma completa. Cal tenir present, no obstant, que la mostra de joves enquestades no ha estat estrictament aleatòria (i lleugerament esbiaixada en aquesta secció, donat que algunes joves van ser contactades via entitats de conservació), que no representen a la totalitat del territori català, i que la situació extraordinària que s’ha viscut arran de la COVID19 pot haver afectat les respostes facilitades; cal, per tant, prendre els resultats amb la deguda precaució. Us en resumim a continuació els principals, que podeu consultar en detall en l’arxiu adjunt:

  • Els fenòmens relacionats amb el canvi global que segons les joves condicionaran més negativament els seus projectes de futur són la sobreexplotació de recursos naturals (especialment a Lluçanès i Terra Alta), l’augment del risc d’incendis (sobretot al Lluçanès) i la degradació del funcionament dels ecosistemes.
  • L’acció de la Generalitat per a la mitigació de l’impacte del canvi global es considera molt insuficient (1,7 en una escala de 1 a 4), especialment quant a l’abandonament de l’activitat agrària (1,6), la sobreexplotació de recursos naturals (1,6) i el canvi climàtic (1,6). La valoració és singularment baixa a Baix Camp, Lluçanès i Terra Alta, però no tant al Baix Llobregat.
  • L’acció dels Ajuntaments per a la mitigació de l’impacte del canvi global es considera més aviat insuficient (2 en una escala de 1 a 4), especialment en relació a la degradació del funcionament dels ecosistemes (1,9), la pèrdua de biodiversitat (1,9), i el canvi climàtic (1,9). La valoració és singularment baixa a Baix Camp, però no tant al Lluçanès, Terra Alta i Baix Llobregat.
  • Aproximadament un 60% de les joves declara conèixer alguna entitat de conservació de la natura (més al Lluçanès, 76%, menys al Baix Llobregat, 46%), però tan sols un 24% en declara estar afiliat.
  • Gairebé un 85 % de les joves enquestades ha visitat en el darrer any un Espai Natural protegit (més a la Terra Alta, 97%, menys al Baix Camp, 72%), i més d’un 95 % de les joves pretén visitar-ne un en un futur proper.
  • Gairebé la meitat de les joves enquestades (47,3 %) ha participat en el darrer any en alguna activitat de voluntariat ambiental, de manera molt homogènia en tots els territoris, i una àmplia majoria (83,1 %) pretén fer-ho en un futur proper.
  • A les joves enquestades els agradaria contribuir en el futur a un desenvolupament sostenible principalment a través del consum de proximitat (3,7 en una escala de l’1 al 4), i les activitats de conservació de la natura en general (3,4), entre altres.

Aquests resultats ens encoratgen a seguir impulsant les activitats d’incidència política i voluntariat ambiental que activament promovem des de la XCN, i que són més necessàries que mai per assolir canvis reals envers els reptes ambientals, locals i globals, als quals ens afrontem com a societat.

Al respecte, aprofitem per recordar-vos que podeu donar un cop d’ull a les activitats de voluntariat ambiental que s’organitzen arreu del territori, i singularment les que s’organitzaran en la propera Setmana de la Natura, del 3 a l’11 d’octubre. També aprofitem per recordar-vos que, per estar al corrent del projecte H2020 Ruralization, o d’altres projectes europeus en què participem des de la XCN, podeu: