Agenda

15/12/22

Els reptes de la carn 100% pastura

L’experiència de Can Genover mostra els resultats d’un tipus de maneig que regenera la terra i esdevé un canvi de paradigma en com produir.

16/12/2022

La natura com a solució enfront dels reptes ambientals. Jornada anual Prismàtic

La trobada anual del Prismàtic és un espai d’aprenentatge i debat entre la comunitat científica i els actors que participen en la presa de decisions sobre el patrimoni natural i la biodiversitat. Enguany gira entorn de les solucions basades en la natura, que els darrers anys han emergit amb força com a alternativa a les formes de gestió més clàssiques i deslligades del medi ambient.

Històric

Dijous 27 d’octubre de 2022

Agricultura regenerativa: teoria i pràctica

El grup de custòdia agrària de l'IAEDEN orgnanitza aquesta jornada amb l'objectiude facilitar als pagesos l'intercanvi d'exèriències sobre agricultura regenerativa.

Dimecres, 26 d’octubre de 2022

Assessorament agrari i conservació de la natura

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer la tasca de les entitats de custòdia en la conservació i assessorament agrari, els beneficis que aporta a les persones gestores de finques agrícoles i/o ramaderes i reflexionar sobre els seus reptes i oportunitats.

26/10/2022

Citizen Science for Nature Conservation, (not) on my land

L'objectiu de la sessió és mostrar el valor potencial de la ciència ciutadana per a la conservació privada. En particular, per al monitoratge d'àrees protegides de forma privada i per documentar la seva contribució als objectius de les polítiques de biodiversitat global i de la Unió Europea, tant per a les entitats ambientals com per a les persones propietàries.