• Publicacions de la XCN

Pla de gestió de “Can Poeti – Molí d’en Simon”

  • Documents de jornades XCN

Congrés de conservació de la natura 2023

  • Publicacions de la XCN

Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2021

Promoció de la Custòdia fluvial

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d’aplicació”