• Publicacions de la XCN

Elements pràctics sobre la mesura de destinar el 0,5% de l’IBI a la conservació del medi natural

  • Publicacions de la XCN

Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2021

  • Documents de jornades XCN

El paper dels ajuntaments i els ens locals en la promoció del voluntariat ambiental

  • Documents de jornades XCN

Jornada informativa sobre l’assignació del 0’5% de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?”