Actualitat

Recull de recursos per a la custòdia del territori

La custòdia del territori pretén conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural de llocs concrets, així com garantir que els usos i les activitats que es duguin a terme en aquests indrets siguin respectuosos amb l’entorn, a través de la participació de la ciutadania.

A la pràctica, la custòdia del territori es concreta en pactes voluntaris que acorden les entitats de custòdia del territori i els propietaris dels terrenys que es volen conservar. Aquests pactes, que es plasmen en els documents anomenats acords de custòdia del territori, estableixen compromisos per a les dues parts dirigits a mantenir o recuperar el medi natural i el paisatge de les finques.

Cada acord sol anar vinculat a una finca, al seu propietari/ària i a una entitat de custòdia, i pot tenir forma de contracte o conveni de custòdia. Mentre estigui vigent l’acord, l’entitat de custòdia fa visites anuals a les finques per garantir que es compleixen els compromisos.

Formes part d’una entitat que promou acords voluntaris amb la propietat privada per a la conservació de la natura?

Si no saps per on començar, o vols millorar la qualitat dels teus projectes de conservació i de custòdia del territori, a continuació trobaràs un recull amb els principals recursos que hem elaborat des de la XCN (vídeos de formacions, manuals, guies i plantilles de documents) per facilitar la vostra tasca!

Contractes i convenis de custòdia

Els contractes i convenis de custòdia són els instruments jurídics més habituals per a formalitzar les iniciatives de custòdia. Aquests recullen les motivacions de les parts que intervenen en la custòdia d’un determinat espai, els objectius comuns per a aquest espai i els pactes voluntaris, que inclouen els compromisos adquirits de les diferents parts pel que fa a la gestió de la finca. Degut a que aquests instruments són el marc contractual pel qual es regirà la iniciativa de custòdia, també preveuen, entre d’altres aspectes, la durada, els motius d’extinció i les vies de resolució de conflictes.

Recentment, des de la XCN hem fet una actualització dels diferents models d’aquests instruments jurídics, per a adaptar-los a noves circumstàncies i facilitar-ne el seu ús i comprensió.

Plans de gestió per a iniciatives de custòdia del territori

Els plans de gestió són documents de planificació de la conservació que recullen allò essencial per a gestionar un espai concret durant un període de temps definit, implementant una gestió adaptativa. Inclouen una breu descripció de l’espai i els elements d’interès, quins elements són objecte de conservació, quins són els factors que els influeixen, quins objectius concrets es volen aconseguir, quines actuacions són necessàries per a assolir aquests objectius, i com s’avaluarà si s’estan assolint. Des de la XCN hem elaborat una plantilla de pla de gestió adaptada a la custòdia del territori, que ja s’ha començat a posar en pràctica en algunes finques en custòdia.

Us recordem que les entitats membres de la XCN disposen d’assessorament tècnic i jurídic gratuït. Per qualsevol consulta, podeu escriure’ns a info@xcn.cat

Si la vostra entitat encara no és membre, pots informar-te de com adherir-te en aquest apartat.