Projectes

Erasmus + Access to Land Learning Platform

Establint una plataforma d’aprenentatge per fomentar l’accés a la terra per a l’agroecologia.

Objectiu general

El projecte té per objectiu la generació, transferència i intercanvi de coneixement sobre la temàtica de l’accés a la terra per a l’agroecologia.

Objectius específics

Formar-nos sobre els aspectes clau que determinen la problemàtica d’accés a la terra arreu d’Europa i organitzar-nos millor com a entitat que vol contribuir a revertir la situació.

Traslladar els aprenentatges a nivell català i implicar en el procés a les entitats que treballen temàtiques afins.

Accions previstes

 • Realitzar una enquesta dirigida a diferents organitzacions focalitzades en facilitar l’accés a la terra per tal de detectar les seves necessitats formatives.
 • Seleccionar temàtiques clau d’àmbit europeu i català, i elaborar materials que les desenvolupin.
 • Realitzar activitats de transferència i intercanvi de coneixement per tal de maximitzar l’impacte dels materials generats en el marc del projecte i en altres contextos.

Resultats

 • S’ha elaborat una enquesta dirigida a diferents organitzacions focalitzades en la temàtica de l’accés a la terra, per tal de detectar les seves necessitats formatives. En aquesta notícia trobeu més informació sobre anàlisi i resultats.
 • S’han elaborat diferents materials en anglès, al voltant de les següents temàtiques:
  • accés a la terra per organitzacions principiants. Des de la XCN s’ha contribuït al desenvolupament d’un manual per entitats que volen començar a afavorir l’accés a la terra (Access to Land Beginners’ Kit).
  • avaluació de l’impacte econòmic, social i ambiental de les finques agroecològiques. En el marc d’aquesta acció, des de la XCN vam desgranar i aplicar el mètode ECODIAG (dissenyat per CEN-LR) amb la finalitat d’avaluar l’estat de conservació dels elements semi-naturals presents a una finca hortícola on Fundació Emys desenvolupa una iniciativa de custòdia agrària. També es va desgranar i aplicar el mètode Cool Farm Tool per quantificar les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’una explotació ramadera a la Garrotxa. El resultat d’aquest procés es pot consultar al document publicat “Farm impact assessment“.
  • implicació de la societat en el foment de l’agroecologia i de l’accés a la terra. Des de la XCN s’ha contribuït al recull de casos d’estudi, i dos entitats catalanes (GEPEC i Terra Franca) es troben representades en la publicació final.
  • land matching platforms (plataformes online tipus bancs de terres)
 • S’han identificat objectius comuns entre el moviment agroecològic i el de custòdia del territori, i s’han elaborat dos documents de peticions polítiques al respecte. Aquesta tasca s’ha realitzat en coordinació amb el Congrés Socioambiental, de manera que el projecte E+ ha permès dedicar més esforços en processos com la identificació d’actors clau, la revisió de publicacions i manifestos previs i el debat sobre el contingut amb actors clau. De totes maneres, no es tracta d’un material definitiu, sinó que serà treballat més en profunditat en altres ocasions. El documents de treball es poden consultar aquí:
 • S’ha realitzat un cicle de webinars per donar a conèixer alguns dels resultats del projecte. Els webinars es poden visualitzar aquí.
 • S’ha organitzat i executat una formació pràctica de tres dies al voltant de la temàtica “captació de fons per a l’adquisició de terres”, en el que ha participat també l’entitat membre Terra Franca. Si teniu interès en visualitzar el material, podeu contactar amb nmaristany@xcn.cat
 • S’han rebut 3 sessions de mentoring per part de Terre de Liens al voltant de dues temàtiques “el rol de la XCN en l’accés a la terra a Catalunya” i “motivacions de persones propietàries i agricultores de cara a conservar la natura”.

Activitats relacionades