Destaquem

  • Publicacions de la XCN

Propostes polítiques per una transició ecosocial

  • Documents de jornades XCN

Com preparar un bon contracte o conveni de custòdia

  • Publicacions de la XCN

Programa de integración de medidas de conservación en la planificación y gestión forestal

  • Publicacions de la XCN

Adaptación de indicadores, criterios y umbrales de naturalidad y biodiversidad forestal al contexto mediterráneo

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Oportunitats de la custòdia urbana per a l’adaptació de les ciutats al canvi climàtic”

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d’aplicació”

  • Publicacions de la XCN

Manual d’implementació de les Bones Pràctiques. Gestió d’entitats i iniciatives de custòdia del territori

  • Publicacions de la XCN

Jornada “Bases legals per a la custòdia del territori en l’administració local”

  • Publicacions de la XCN

Aliances Socio – Ambientals. Potenciant espais de relació en el tercer sector social i ambiental

  • Documents de jornades XCN

Presentació en línia de la Guia pràctica “Com planificar projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les regions vulnerables d’Espanya”