Destaquem

  • Publicacions de la XCN

Propostes polítiques per una transició ecosocial

  • Documents de jornades XCN

Com preparar un bon contracte o conveni de custòdia

  • Documents de jornades XCN

Jornada “Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?”

  • Publicacions de la XCN

Access to Land and Community Supported Agriculture. Stories from Europe

  • Publicacions de la XCN

Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

  • Publicacions de la XCN

Supporting access to land for farmers in Europe. Experiences and potential for local authorities

  • Publicacions de la XCN

Infografies sobre l’accés a la terra a Europa: “Garantint terra per l’agroecologia a Europa: fets i reptes”

  • Publicacions de la XCN

Informe sobre criterios y sistemas de acreditación de la custodia del territorio en el estado español

  • Publicacions de la XCN

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. Guia dels acords de custòdia