Guia d’Ecoturisme. Del disseny al terreny. Guia pràctica per a entitats de custòdia del territori

Els objectius de la guia són:   – Oferir recomanacions i consells pràctics per dissenyar, promocionar, comercialitzar i executar productes d’ecoturisme genuïns i capaços d’atraure i fidelitzar turistes. – Crear una eina de suport per als tècnics de les entitats de custòdia del territori que participen en el projecte de la xct destinat a crear […]

Custòdia municipal

Iniciatives de conservació vinculades a les administracions locals

Campanya 0,5% de l’IBI

Campanya que promou destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal

Ruralization

The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms

logo ruralization