• Publicacions de la XCN

Ruralization – Typology of actions based on an analysis of current innovative actions and dicussion with stakeholders

  • Publicacions de la XCN

Ruralization – Trend analysis: summary report and trend database

  • Publicacions de la XCN

Ruralization – Inventory of futures dreams by the youth: technical report

  • Publicacions de la XCN

Ruralization – Report on legal and policy arrangements in 28 member states

  • Documents de jornades XCN

Jornada informativa sobre l’assignació del 0’5% de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura