Actualitat

20 anys treballant en xarxa per a la conservació de la natura

Brindis pels 20 anys de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, al pati de l’Institut d’Estudis Catalans, el 14 de març de 2023.

Catalunya conté un 26% de la biodiversitat coneguda de la Unió Europea, tot i que representa només un 0’7% del territori de la UE, això ens confereix una responsabilitat a nivell Europeu per la conservació de la biodiversitat. Malgrat els esforços duts a terme, la pèrdua de biodiversitat afecta greument al nostre territori.

Arribats a aquest punt, restaurar la natura i mantenir el bon funcionament dels ecosistemes és imprescindible per fer front a la pèrdua de biodiversitat i a la crisi climàtica. La restauració ecològica serà un aspecte clau els propers anys: durant la Conferència de la ONU sobre Biodiversitat (COP15), que va tenir lloc el passat desembre, es va establir el pacte 30×30: restaurar el 30% de la natura per l’any 2030.

Des de la XCN volem contribuir a aquest objectiu mundial, i després de 20 anys hem assolit algunes fites, que mostren l’esforç, el compromís i la implicació de molta gent per treballar en xarxa amb l’objectiu comú de preservar la natura, la nostra font de vida!

A continuació trobareu un resum de les principals fites assolides entre totes les persones que han empès endavant aquesta xarxa durant els últims 20 anys.

Una xarxa d’organitzacions

A l’inici, eren només 25 entitats que van trobar-se al Castell de Montesquiu per constituir, llavors, la Xarxa de Custòdia del Territori. 20 anys després, com a Xarxa per a la Conservació de la Natura, en formen part més de 190 organitzacions. El 50% d’aquestes són associacions i fundacions, però també ajuntaments (25%) i consorcis, diputacions, centres de recerca i universitats i empreses. La XCN és una gran família, amb una gran diversitat d’actors, i d’opinions, el que fa que cada decisió i cada acció que es fa com a xarxa hagi de ser consensuada amb moltes mirades diferents.

Promovem la custòdia com a eina de conservació de la natura

En quan a custòdia, avui dia tenim a Catalunya 800 iniciatives de custòdia, el que representa un total de 42.000 ha, promogudes per 74 entitats de custòdia privades i públiques, que promouen projectes de restauració i conservació d’hàbitats i espècies, i compten sempre amb un component molt important de sensibilització per arribar a la societat.

Al 2017 es va aconseguir que el contracte de custòdia del territori s’incorporés al codi civil de Catalunya. Des del 2011, s’han realitzat quatre convocatòries d’ajuts de custòdia per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i esperem que al 2023 es publiqui la que serà la 5a convocatòria. Aquests ajuts són fonamentals per consolidar el sector, perquè sovint les iniciatives de custòdia no porten associat cap intercanvi econòmic, és un acord voluntari entre la propietat i l’entitat, i és fonamental disposar de recursos per poder realitzar les accions acordades entre les dues parts.

Destacar, també, la vintena d’acords de custòdia fluvial promoguts entre entitats de custòdia i l’Agència Catalana de l’Aigua, que promouen la cogestió dels ecosistemes aquàtics, dels ecosistemes més amenaçats que tenim a Catalunya. És essencial recuperar aquests sistemes, no només per la seva biodiversitat associada, sinó també per garantir les masses d’aigua per consum humà.

Esperem aquest any 2023 celebrar la creació definitiva del registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, i treballar per aconseguir una fita històrica, com són els incentius fiscals a la propietat que duen a terme projectes de conservació a les seves finques.

Alguns dels objectius d’aquest any 2023 són l’elaboració i publicació d’una guia actualitzada de custòdia del territori i seguir treballant en la germinadora de projectes en xarxa per impulsar iniciatives conjuntes entre les entitats que formen part de la XCN, entre d’altres accions.

Celebrem enguany la creació de l’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura, constituïda el 4 de gener, i que ja integra unes 30 persones propietàries, el que suma un total de 20.000 ha. L’entitat està treballant per incorporar a la normativa catalana la figura de les Àrees Protegides Privadament, que a escala internacional s’està impulsant des de la UICN.

A nivell municipal, més de 25 municipis han aprovat la dedicació del 0,5% de la recaptació de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura del seu territori.

Visibilitzem i enfortim la base social i el finançament de les entitats

El voluntariat forma part de l’ADN de les entitats que integren la XCN. A dia d’avui, podem destacar que anualment s’organitzen al voltant de 600 accions puntuals de voluntariat ambiental arreu de Catalunya, recollides al portal voluntariatambiental.cat. Per enfortir la participació ciutadana a través de les entitats ambientals, des de la XCN hem acompanyat, en els darrers anys, 16 entitats en la definició i elaboració del seu pla de voluntariat. Alhora, també col·laborem amb les quatre taules de voluntariat als espais naturals protegits, i coordinem el voluntariat als centres de fauna salvatge de la Generalitat, de la mà de les entitats del territori.

Altres aspectes de difusió la importància de la biodiversitat i del treball que fan les entitats és la Setmana de la Natura. Té lloc des del Dia Internacional de la Biodiversitat, 22 de maig, al Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny. Cada any veiem créixer el nombre d’activitats, que ja en són més de 500 arreu de Catalunya, de la mà de 300 organitzacions (ajuntaments, escoles, entitats, biblioteques, parcs naturals, etc.) que sumen esforços per visibilitzar la feina que es fa a casa nostra en favor de la natura.

Enguany celebrem la 5a edició de la Ultra Clean Marathon, una iniciativa que es va consolidant com la cursa sostenible i solidària amb la natura, que tant s’havia reclamat des del Tercer Sector Ambiental, i que permet implicar a la gent del món de l’esport.

Amb el portal donantambiental.cat hem establert col·laboracions periòdiques amb el Premi GIRBAU, Omplim, Sabadell-Zurich, Concep-t. Gràcies a aquestes col·laboracions, principalment d’empreses, però també a títol individual, hem arribat a canalitzar més de 500.000 euros en els darrers 3 anys per fer possibles projectes de conservació de la natura.

Iniciem l’any de celebració dels 20 anys amb una XCN que per primera vegada és propietària d’una finca, gràcies a la donació econòmica de Sabadell-Zurich, que cedirà en custòdia a Eixarcolant, per la conservació i dinamització d’una finca agrària.

Generem vincles entre la salut de les persones i la conservació de la natura

Des de l’enfocament de Salut Planetària, la XCN, juntament amb Som Natura, porta la coordinació tècnica de la Taula Salut i Natura, per donar resposta als 7 objectius que es desprenen de la Declaració sobre la Interdependència entre Salut i Natura, i formada per administració pública, centres de recerca, empreses i entitats. I que va comptar amb el coneixement de Josep Maria Mallarach per a la seva definició.

Associats a nivell internacional

A nivell europeu i Internacional hem col·laborat en una 20a projectes europeus, i col·laborem estretament i formem part d’entitats com el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, la Coalición Por Otra PAC, la International Land Conservation Network – ILCN, Eurosite o l’Access to Land Network.

Fruit de tota la feina feta, el 2021 vam rebre el reconeixement internacional: La ‘gent de Catalunya’ rep el “Premi Visionari a la Conservació“, per “l’èxit extraordinari en la conservació del 31% del territori i paisatge”, durant el 3r Congrés Internacional de Conservació del Territori.

Actes de celebració dels 20 anys de la XCN

Durant aquest any 2023 hem organitzat diferents actes, com la 2a edició del cicle de sortides «Endinsem-nos al territori» per desvirtualitzar-nos i conèixer en directe les iniciatives de les entitats que formen part de la XCN, o un cicle de formacions en línia per entitats de custòdia i voluntariat ambiental d’arreu de Catalunya.

A més, a la tardor tindran lloc dos actes ben especials:

  • El 19 de setembre celebrarem un acte institucional al Palau Reial de Pedralbes de Barcelona.
  • Del 2 al 4 d’octubre tindrà lloc el Congrés de Conservació de la Natura.

Us hi esperem!