• Documents de jornades XCN

Com preparar un bon contracte o conveni de custòdia

  • Documents de jornades XCN

Formació en la redacció de plans de gestió per a finques en custòdia

  • Documents de jornades XCN

Ciència ciutadana i natura: una oportunitat per fomentar la implicació ciutadana als Espais Naturals

  • Documents de jornades XCN

Gestió sostenible i potenciació de la biodiversitat en finques forestals

  • Documents de jornades XCN

Assessorament agrari i conservació de la biodiversitat

  • Documents de jornades XCN

El paper dels ajuntaments i els ens locals en la promoció del voluntariat ambiental

  • Documents de jornades XCN

Eines bàsiques de comunicació per entitats ambientals – Jornada formativa

  • Documents de jornades XCN

La tortuga caretta s’acosta a les nostres platges. Com hem d’actuar?

  • Documents de jornades XCN

Quines opcions teniu les empreses per crear projectes de valor afegit?