Inventari de custòdia

Recull de les iniciatives de custòdia, tant públiques com privades, existents a Catalunya

LIFE ELCN

Development of a European Land Conservation Network (ELCN)

Ruralization

The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms

logo ruralization

Custòdia municipal

Iniciatives de conservació vinculades a les administracions locals

Campanya 0,5% de l’IBI

Campanya que promou destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal

Voluntariat Ambiental

Difusió i promoció de les activitats de voluntariat ambiental de les entitats. Assessorament i suport per garantir la qualitat, l’estabilitat i la professionalitat adequades en la gestió del voluntariat

Ultra Clean Marathon

És una cursa no competitiva que promou la conservació dels espais naturals

Setmana de la natura

Campanya que promou la implicació ciutadana en la conservació de la natura, tot promovent centenars d'activitats relacionades amb la natura

Viu el voluntariat ambiental a Barcelona

Promoció de les activitats de voluntariat ambiental de Barcelona

Life biorgest

Innovative Forest Management Strategies to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests. Incentives Management Tools. LIFE17 NAT/ES/000568